Prekybos strategijų tyrimo darbai


Marketingo esmė ir reikšmė įmonės veikloje. Marketingo samprata. Marketingo kompleksas.

Lidl analizė

Marketingo komplekso elementų ryšys. AB "Lietuvos telekomas". AB "Lietuvos telekomo" veiklos analizė. Vartotojų nuomonės tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Rinkodara, diplominis darbas 45 puslapiai Marketingo komunikacijos ypatumai aukštojo mokslo institucijose Alytaus kolegijos atvejis Įvadas. Marketingo komunikacijos ypatumų aukštojo mokslo institucijose teorinė analizė.

1. Tyrimų sprendimai verslui - Kantar

Aukštojo mokslo institucijų vaidmuo kintančioje aplinkoje. Marketingo ir komunikacijos taikymo aukštojo mokslo institucijose galimybės ir ribotumai. Aukštojo mokslo institucijų marketingo koncepcija. Aukštojo mokslo institucijų paslaugų vartotojai ir jų elgsenos pažinimas. Marketingo komunikacijos kaip aukštojo mokslo institucijų įvaizdžio formavimo pagrindas. Marketingo komunikacijos esmė. Marketingo komunikacijos priemonės aukštojo mokslo institucijose. Marketingo komunikacijos priemonių naudojimo pelningiausia akcijų prekybos sistema aukštojo mokslo institucijų įvaizdžiui formuoti.

Marketingo komunikacijos raiškos aukštojo mokslo institucijose modelis. Marketingo komunikacijos ypatumų tyrimas Alytaus kolegijos studentų grupėje.

prekybos strategijų tyrimo darbai

Aukštojo neuniversitetinio mokslo situacijos apžvalga Lietuvoje. Marketingo komunikacija Alytaus kolegijoje: darbuotojai ir studentai. Marketingo komunikacijos raiškos Alytaus kolegijoje tyrimo metodika. Marketingo komunikacijos ypatumai Alytaus kolegijos studentų grupėje.

Prekybos strategijų tyrimai

Išvados ir rekomendacijos. Priedai 2. Rinkodara, diplominis darbas 53 puslapiai Marketingo koncepcijų skirtumai ne pelno ir pelno siekiančiose organizacijose Ne pelno siekiančių organizacijų marketingo tipai. Ryšių marketingas. Masinis marketingas. Vidinis marketingas. Paslaugų marketingo komplekso specifika ne pelno siekiančiose organizacijose. Produkto ir paslaugos komponentai.

Paslaugos gyvavimo ciklai. Paslaugų paketo analizė. Kaina palyginti su kaštais.

Kainos nustatymas. Diskriminacija kainomis.

Tyrimo pristatymas. Tyrimo eiga. Lietuvos mažmeninės prekybos rinkos atstovų apžvalga.

Fizinis akivaizdumas. KMUIC veiklos pristatymas. Marketingo priemonių taikymas ir naudojimas. KMUIC teikiamos paslaugos ir jų dinamika. Asmeninė komunikacija. Pardavimų rėmimas. Ryšiai su visuomene. Mokomoji medžiaga. Lentelės, grafikai, paveikslėliai. Rinkodara, diplominis darbas 54 puslapiai Marketingo priemonės "X Casino" versle Įvadas.

Kazino marketingo teoriniai aspektai. Kazino bei lošimų produkto marketingo samprata. Lošimų produkto apibrėžimas. Lošimų produkto marketingas. Lošimų programinis marketingas.

Azartinių lošimų rinkos segmentai, koncepcija ir identifikavimas. Prasiskverbimo į rinką ir konkurencijos nustatymas. Įstatymų bazė. UAB prekybos strategijų tyrimo darbai casino" pristatymas. Marketingo ciklas. Pranešimas, pristatymas ir įpakavimas. Administravimas ir valdymas. Išvados ir siūlymai.

prekybos strategijų tyrimo darbai

Rinkodara, diplominis darbas 38 puslapiai Marketingo strategijos formavimo teoriniai aspektai Marketingo strategijos esmė.

Marketingo strategijos formavimo mechanizmas. Strateginis planavimas. Marketingo strategijos formavimo procesas. Misija, vizija ir įmonės tikslai — pagrindiniai marketingo strategijos formavimo elementai.

Mokslo kryptys

Organizacijos aplinkos ir SWOT analizės reikšmingumas marketingo strategijai. Bendrosios strategijos formavimas. Segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas.

Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos. Marketingo komplekso elementų strategijų analizė. Prekės strategija. Naujos prekės įvedimo į rinką strategijos. Kainos strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Marketingo strategijos parinkimas, veiklos įvertinimas ir kontrolė.

Rinkodara, diplominis darbas 25 puslapiai Marketingo strategijos kūrimas: kavinė Kavinės marketingo strategijos kūrimas UAB "X" pavyzdžiu.

Situacijos analizė.

Forex tyrimai skatina prekybą internetu 2. Dvejetainių opcionų rinkos tyrimai.

Teikiamų paslaugų ir rinkoje dalyvaujančių firmų apžvalga. Prekybos strategijų tyrimo darbai "x" charakteristika. Tyrimų metodika. Marketingo strategija ir valdymas. Bendrosios marketingo strategijos. Paslaugų strategijos. Kitos problemos sprendimo teorinės prielaidos. Tyrimai ir jų rezultatai. Kavinės įvaizdžio kūrimas. Kavinės įvaizdžio formavimas. Logotipo įvaizdžio gerinimas. Prekės tobulinimas ir kainodara.

Asortimento tobulinimas. Maisto kokybės gerinimas.

Darbų pavyzdžiai

Aptarnavimo kokybės tobulinimas. Darbo organizavimas. Darbo laiko keitimas. Personalo darbo organizavimas. Marketingo duomenų bazės sukūrimas. Pardavimų skatinimas.

prekybos strategijų tyrimo darbai

Spausdinta reklama. Transliacinė reklama. Stacionari reklama. Reklama internete.

prekybos strategijų tyrimo darbai

Tolesnių veiksmų marketingo srityje gairės. Rinkodara, diplominis darbas 25 puslapiai Naujo produkto rėmimas, įvedant jį į rinką Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Paskirstymo kanalai. Automobilinių dažų rinkos analizė. Naujo produkto įvedimo į rinką teoriniai sprendimai. Naujos prekės įvedimas į rinką. Rėmimo strategijos teoriniai aspektai.

Rėmimo komplekso taikymas įvedant naują prekę į rinką. Įmonės "N" naujo produkto įvedimo į rinką empirinis tyrimas. Empirinio tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodo ir duomenų rinkimo būdų atranka. Kiekybinio tyrimo eiga: Anketos sudarymas, Tyrimo imties atranka, Duomenų analizė.

Rėmimo strategijos įgyvendinimas. Rėmimo strategijos priemonių parinkimas. Rėmimo strategijos įgyvendinimo etapų apibrėžimas. Sukurtos rėmimo strategijos įvertinimas ir jos efektyvumo analizė. Teorinė dalis.

prekybos strategijų tyrimo darbai

Marketingo teorijos sąvokų apžvalga. Paslaugų marketingas. Paslaugų trikampis.

prekybos strategijų tyrimo darbai

Paslaugų teikimo ir vartojimo vienovė. Paslaugų marketingo kompleksas. Paslaugų marketingo tyrimo teorija.

Paslaugų marketingo mastas ir reikšmė. Paslaugų marketingo tyrimo procesas. Praktinė dalis. UAB "Žalkrina" pristatymas. Įmonės istorija. Teikiamos paslaugos. Organizacinė struktūra. Misija ir tikslai.

Rinkos apžvalga. Įmonės teisinė aplinka. Rėmimo politika.

Darbo tikslas: Atlikti drabužių asortimento ir vartotojų elgsenos tyrimą. Prekių asortimentas. Prekių asortimento klasifikavimas. Prekių asortimento formavimą įtakojantys veiksniai.

SWOT analizė. UAB "Žalkrina" paslaugų trikampis.