Prekybos informacinę sistemą, 1. Akcijų Prekybos Sistemų Programinė Įranga, Programinė įranga


prekybos informacinę sistemą dvejetainis variantas prekybos wiki

Bendra informacija Ūkinė veikla gamyba, laikymas, gabenimas, saugojimas bei naudojimas susijusi prekybos informacinę sistemą akcizas apmokestinamų prekėmis yra reglamentuota Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Excise Movement and Control Systemkai akcizais apmokestinamos prekės gabenamos pagal akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą.

Ši sistema valstybėms narėms pateikia informaciją realiu laiku apie akcizais apmokestinamų prekių gabenimą naudojant elektroninius administracinius dokumentus ir persiunčiant su tuo susijusius informacinius pranešimus.

prekybos informacinę sistemą kamino perpildymo prekybos sistema

Šia sistema gali naudotis asmenys vykdantys veiklą susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis ir savo darbuotojus užsiregistravę AIS naudotojais per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalą e-VMI. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu Nr. IX aktuali redakcija Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkais, Registruotais gavėjais ar Registruotais siuntėjais ir kuriems leidžiama veikla su akcizais apmokestinamomis prekėmis taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą.

Taip pat AIS-EMCS naudotojai gali būti fiziniai asmenys toliau - kiti asmenys paskirti kitų ūkio subjektų, kurie gauna arba siunčia akcizais apmokestinamas prekes išleistas vartojimui ir už kurias akcizas sumokėtas vienoje valstybėje narėje, tačiau jos laikomos arba pristatomos komerciniams tikslams kitoje valstybėje narėje bei įsigyjantys banderoles alkoholiniams gėrimams ir tabako gaminiams ženklinti.

prekybos informacinę sistemą kaip prekiauti puikių pasirinkimo priemonių pamoka

Akcizais apmokestinamų prekių sandėliams ir jų savininkais, Registruotais gavėjais ar Registruotais siuntėjais registruotiems asmenims suteikiami atskiri identifikaciniai numeriai, kurie naudojami apsikeičiant informacija tarp valstybių narių administracijų apie jiems leistas vykdyti veiklas su tam tikrais akcizais apmokestinamų prekių kodais ar kategorijomis.

Informacija apie valstybėse narėse registruotus asmenis, jiems suteiktus 13 ženklų identifikacinius numerius toliau - SEED numeriaijiems leidžiamas veiklas, jų veiklos pradžią ir pabaigą bei akcizais apmokestinamas prekes yra saugoma centrinėje duomenų bazėje vadinamoje SEED SEED, angl.

Prekybos strategijų apimtis

System for the Exchange of Excise Data. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai ir Registruoti siuntėjai rengia elektroninius akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentus toliau - e-ADAkcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai ir Registruoti gavėjai rengia pranešimus apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą toliau - e-RoR naudodamiesi AIS-EMCS.

prekybos informacinę sistemą t obligacijų prekybos sistemos

Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklės patvirtintos m. Kiti asmenys, pristatantys arba laikantys pristatymui skirtas akcizais apmokestinamas prekes, arba asmenys gaunantys šias prekes Lietuvos Respublikoje su supaprastintu akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu toliau - SAADkurio naudojimo tvarka nustatyta m. Asmenys įsigyjantys banderoles alkoholiniams gėrimams ir tabako gaminiams ženklinti toliau - banderolių tvarkytojai naudodamiesi AIS-EMCS teikia banderolių pagaminimo paraiškas, prekybos informacinę sistemą išdavimo paraiškas, banderolių gražinimo paraiškas, banderolių panaudojimo ataskaitas, savaitinio banderolių panaudojimo ataskaitas ir gali peržiūrėti savo užsakytų banderolių informaciją AIS-EMCS.

prekybos informacinę sistemą akcijų pasirinkimo sandorių kursas

Asmenys norintys plačiau susipažinti su EMCS funkcionalumais gali pasinaudoti eLearning elektroninio mokymo moduliu, kurio elektroninę EMCS kurso bylą anglų kalba parsisiųsti galima čia.

Importo atvejai Atmintinę asmenims, rengiantiems elektronines importo deklaracijas akcizais apmokestinamoms prekėms bei po to išrašius e-AD gabenamoms pagal akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, rasite čia.

prekybos informacinę sistemą prekybos galimybių praktikos sąskaita

Eksporto atvejai Atmintinę asmenims, rengiantiems elektronines eksporto deklaracijas akcizais apmokestinamoms prekėms, kurios gabenamos į importo vietą su e-AD pagal akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą eksportuoti, rasite čia.